PRIVACY POLICY

 

POLITIKAT E PRIVATËSISË

Në këto Politika të Privatësisë, “ne” apo “e jona” nënkupton United Capital Ventures sh.p.k. Ne jemi të angazhuar për respektimin e privatësisë suaj. Politika jonë e privatësisë përcakton se si mbledhim, përdorim, ruajmë dhe zbulojmë informacionet tuaja personale. Ne rrespektojmë Ligjin Shqiptar për Mbrojtjen e të Dhënave Nr.9887, datë 10.03.2008 të ndryshuar me Ligjin Nr.48 / 2012, datë 26.04.2012. Nëse ka ndonjë ndryshim në legjislacionin në fuqi, këto Politika të Privatësisë do të përditësohet në përputhje me rrethanat.

Duke na dhënë informacionin personal, ju pranoni mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e informacionit tuaj personal në përputhje me Politikat e Privatësisë dhe çdo marrëveshje tjetër që zbatohet mes nesh. Ne mund të ndryshojmë dokumentin për Politikën tonë të Privatësisë herë pas here duke publikuar ndryshimet në të, ose në faqen tonë të internetit. Ne ju inkurajojmë që të kontrolloni faqen tonë të internetit në mënyrë periodike për të siguruar që ju jeni në dijeni të Politikave tona aktuale të privatësisë.

Informacioni personal përfshin informacion ose një opinion në lidhje me një individ që është i arsyeshëm për identifikim. Për shembull, kjo mund të përfshijë emrin, moshën, gjininë, kodin postar dhe detajet e kontaktit. Mund të përfshijë gjithashtu informacion financiar, duke përfshirë informacionin tuaj të kartës së kreditit

 

Cilat informacione personale mbledhim ne?

Ne mund të mbledhim llojet e mëposhtme të të dhënave personale: 

 • emrin;
 • adresën postare apo adresën e rrugës;
 • adresën e emailit;
 • numrin e telefonit dhe detajet e tjera të kontaktit;
 • moshën apo ditëlindjen;
 • informacion mbi kartën e kreditit;
 • ID-ja e pajisjes, tipi i pajisjes, informacioni mbi gjeo-vendndodhjen, informacioni i kompjuterit dhe informacionet për lidhjen, statistikat në faqet e aksesueshme, të dhënat në dhe nga faqet e internetit, të dhënat e reklamave, adresa IP dhe informacionet standarde të regjistrimit të faqes së internetit;
 • detajet e produkteve dhe shërbimeve që kemi dhënë për ju ose për të cilat keni pyetur, duke përfshirë çdo informacion shtesë të nevojshëm për të ofruar ato produkte dhe shërbime dhe për t'iu përgjigjur kërkesave tuaja;
 • çdo informacion shtesë që lidhet me ju që na siguroni drejtpërdrejt nëpërmjet faqes sonë të internetit, aplikacionit, në mënyrë indirekte përmes përdorimit të faqes sonë të internetit, ose aplikacionit, prezencës online, përmes faqeve të tjera ose llogarive nga të cilat na lejoni të mbledhim informacione;
 • informacionin që na siguroni nëpërmjet anketimeve të klientëve; ose
 • çdo informacion tjetër personal që mund të kërkohet për të lehtësuar marrëdhëniet tuaja me ne.

Ne mund të mbledhim këtë lloj informacioni personal ose drejtpërdrejt nga ju apo nga të tretët. Ne mund të mbledhim këtë informacion vetëm për qëllimin e përmendur këtu, kur:

 • regjistroheni në faqen tonë të internetit ose në aplikacion;
 • blini shërbimet ose produktet tona;
 • komunikoni me ne përmes korrespondencës, bisedave, email-it, ose kur ndani informacione me ne nga aplikacione të tjera sociale, shërbime ose faqet e internetit; ose
 • ndërveproni me faqet tona të internetit, shërbimet, përmbajtjen dhe reklamat.

Përveç kësaj, kur të aplikoni për një pozicion pune tek ne, ne mund të mbledhim informacione të caktuara nga ju (duke përfshirë emrin tuaj, detajet e kontaktit, historinë e punës dhe kontrollet e nevojshme të të dhënave) nga çdo konsulent i rekrutimit, punëdhënësit tuaj të mëparshëm dhe të tjerë që mund të jenë në gjendje na ofrojnë informacione për të ndihmuar në marrjen e vendimit nëse do ju ofrojmë një ofertë punësimi apo angazhojmë në një kontratë. Kjo Politikw Privatwsie nuk zbatohet për veprimet dhe praktikat në lidhje me të dhënat e punonjësve të punonjësve tanë aktualë dhe të mëparshëm, të cilët janë të përjashtuar nga Akti i Privatësisë.

 

Pse mbledhim, përdorim dhe zbulojmë informacionin personal?

Ne mund të mbledhim, mbajmë, përdorim dhe zbulojmë informacionet tuaja personale për qëllimet e mëposhtme:

 • t'ju mundësojmë të aksesoni dhe përdorni faqen tonë të internetit dhe shërbimet;
 • të veprojmë, të mbrojmë, të përmirësojmë dhe të optimizojmë faqen tonë të internetit dhe shërbimet, biznesin dhe përvojën e përdoruesve tanë, të tilla si të kryejrja e analizave, hulumtimeve, reklamimeve dhe marketingut;
 • t'ju dërgojmë mesazhe shërbimi, mbështetjeje dhe mesazhe administrative, mesazhe për rikujtim, njoftime teknike, përditësime, alarme sigurie dhe informacione të kërkuara nga ju;
 • t'ju dërgojmë mesazhe marketingu edhe promovuese dhe informacione të tjera që mund të jenë me interes për ju, duke përfshirë informacionin e dërguar nga ose në emër të partnerëve tanë të biznesit që mendojmë se mund të gjeni interes;
 • të administrojmë shpërblime, anketa, gara ose aktivitete të tjera promovuese ose ngjarje të sponsorizuara ose të menaxhuara nga ne ose nga partnerët tanë të biznesit;
 • të përmbushin detyrimet tona ligjore, të zgjidhin çdo mosmarrëveshje që mund të kemi me ndonjë nga përdoruesit tanë dhe të zbatojmë marrëveshjet tona me palët e treta; dhe
 • të konsiderojmë kërkesën tuaj për punësim.

Ne gjithashtu mund të zbulojmë informacionet tuaja personale tek një palë e tretë e besuar e cila gjithashtu mban informacione të tjera për ju. Kjo palë e tretë mund të kombinojë këtë informacion me qëllim që ta mundësojë atë dhe ne që të zhvillojmë njohuri anonime të konsumatorëve në mënyrë që të kuptojmë më mirë preferencat dhe interesat e juaja, të personalizojmë përvojën tuaj dhe të përmirësojmë produktet dhe shërbimet që merrni.

 

A përdorim informacionin tuaj personal për marketing të drejtpërdrejtë?

Ne dhe / ose partnerët tanë të biznesit të zgjedhur me kujdes mund t'ju dërgojnë komunikime të drejtpërdrejta të marketingut dhe informacione rreth shërbimit dhe produkteve tona. Kjo mund të marrë formën e postës elektronike, SMS, postës ose forma të tjera të komunikimit, në përputhje me Aktin Spam dhe Aktin e Privatësisë. Ju mund të refuzoni marrjen e materialeve të marketingut nga ne duke na kontaktuar,duke përdorur detajet e paraqitura më poshtë ose duke përdorur pajisjet e ofruara të zgjedhjes (p.sh. një lidhje për çregjistrim).

 

Kujt i zbulojmë informacionet tuaja personale?

Ne mund të zbulojmë informacionin personal për qëllimet e përshkruara në këtë politikë privatësie për:

 • punonjësit tanë dhe organet të ndërlidhura të korporatave;
 • furnizuesit e palëve të treta dhe ofruesit e shërbimeve (duke përfshirë ofruesit për funksionimin e faqeve tona dhe / ose biznesit tonë ose në lidhje me ofrimin e produkteve dhe shërbimeve tona për ju);
 • këshilltarët profesionalë, shitësit dhe agjentët;
 • operatorëve të sistemeve të pagesave (p.sh. tregtarët që marrin pagesa me karta);
 • agjentët ekzistues ose potencialë, partnerët e biznesit ose partnerët e tjerë;
 • sponsorëve tanë ose reklamuesit të çdo konkurrence që ne kryejmë nëpërmjet shërbimeve tona;
 • kushdo për të cilin transferohen pasuritë tona ose bizneset (ose ndonjë pjesë e tyre);
 • palët e treta të veçanta të autorizuara nga ju për të marrë informacionin që kemi, nga ne;
 • persona të tjerë, duke përfshirë agjensi qeveritare, organe rregullatore dhe agjensi e zbatimit të ligjit, ose siç kërkohet, autorizohen ose lejohen me ligj.

 

Perhapja e informacionit personal jashtë Shqipërisë

 

Ne mund të zbulojmë informacione personale jashtë Shqipërisë për partnerët tanë të biznesit ose furnizuesit e palëve të treta. Bartja ndërkombëtare e të dhënave personale bëhet me marrësit nga shtetet që kanë një nivel adekuat të mbrojtjes së të dhënave personale. Niveli i mbrojtjes së të dhënave personale për një shtet krijohet duke vlerësuar të gjitha rrethanat që lidhen me përpunimin, natyrën, qëllimin dhe kohëzgjatjen e përpunimit, vendin e origjinës dhe destinacionin përfundimtar, dispozitat ligjore dhe standardet e sigurisë në fuqi në shtetin pranues. Shtetet që kanë një nivel adekuat të mbrojtjes së të dhënave vlerësohen me vendim të Komisionerit.

Megjithatë, ne do të ndërmarrim hapa të arsyeshëm për të siguruar që çdo marrës i huaj do të merret me informacione të tilla personale në një mënyrë që është në përputhje me Ligjin Shqiptar për Mbrojtjen e të Dhënave.

 

Regjistrimi i thirrjeve telefonike

Ne mund të marrim pëlqimin tuaj me dijeni dhe pa pagesë, të regjistrojmë dhe monitorojmë thirrjet telefonike mes jush dhe nesh për trajnime, vetëm për kontrollin e cilësisë së shërbimit dhe pajtueshmërinë.

 

Përdorimi i faqes sonë të internetit dhe cookies.

Ne mund të mbledhim informacione personale për ju kur përdorni dhe aksesoni faqen tonë të internetit.

Por ne nuk përdorim informacionin e shfletimit për t'ju identifikuar personalisht, ne mund të regjistrojmë disa informacione në lidhje me përdorimin tuaj të faqes sonë të internetit, të tilla si cilat faqe vizitoni, kohën dhe datën e vizitës tuaj dhe adresën e protokollit të internetit të caktuar në kompjuterin tuaj.

Ne gjithashtu mund të përdorim "cookies" ose teknologji të tjera të ngjashme të ndjekjes në faqen tonë të internetit që na ndihmojnë të gjurmojmë përdorimin e internetit tuaj dhe të mos harrojmë preferencat tuaja. Cookies janë skedarë të vegjël që ruajnë informacion në kompjuterin tuaj, TV, telefon celular ose pajisje të tjera. Ato mundësojnë që njësia ekonomike të vendos cookie në pajisjen tuaj për të njohur ju në faqet e internetit, shërbime, pajisje dhe / ose sesione të tjera të shfletimit. Ju mund të çaktivizoni cookies përmes shfletuesit tuaj të internetit, por faqet tona të internetit nuk mund të funksionojnë siç është menduar për ju nëse veproni kështu.

Ne gjithashtu mund të përdorim cookies për të na mundësuar që të mbledhim të dhëna që mund të përfshijnë informacione personale. Për shembull, kur një cookie është i lidhur me llogarinë tuaj, do të konsiderohet informacion personal sipas Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave. Ne do të trajtojmë çdo informacion personal të mbledhur nga cookies në të njëjtën mënyrë që ne të trajtojmë të gjitha të dhënat e tjera personale siç përshkruhet në këtë Politike Privatësie.

 

Siguria

Ne mund të mbajmë të dhënat tuaja personale në formë elektronike ose në formë të shtypur. Ne marrim hapa të arsyeshëm për të mbrojtur të dhënat tuaja personale nga keqpërdorimi, ndërhyrja dhe humbja, si dhe aksesi, modifikimi ose zbulimi i paautorizuar dhe ne përdorim një numër masash fizike, administrative, personale dhe teknike për të mbrojtur të dhënat tuaja personale.

Lidhjet

Faqja jonë e internetit mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të operuara nga palë të treta. Këto lidhje janë të siguruara për lehtësi dhe nuk mund të mbeten aktuale ose të mirëmbahen. Përveç nëse shprehimisht thuhet ndryshe, ne nuk jemi përgjegjës për praktikat e privatësisë ose ndonjë përmbajtje në ato faqe të lidhura, dhe nuk kemi asnjë kontroll ose të drejta në ato faqe të lidhura. Politikat e privatësisë që zbatohen në ato faqe të tjera mund të ndryshojnë ndjeshëm nga Politika jonë e privatësisë, kështu që ne i inkurajojmë individët që t'i lexojnë ato para se të përdorin ato faqe interneti.

Përdorimi ose korrigjimi i informacionit tuaj personal

Ju mund të përdorni të dhënat personale që mbajmë për ju duke na kontaktuar duke përdorur informacionin e mëposhtëm. Ndonjëherë, ne nuk mund të jemi në gjendje t'ju sigurojmë qasje në të gjitha të dhënat tuaja personale dhe, kur është kështu, ne do t'ju tregojmë pse. Ne gjithashtu mund të duhet të verifikojmë identitetin tuaj kur ju kërkoni informacionin tuaj personal.

Nëse mendoni se çdo informacion personal që mbajmë për ju është i pasaktë, ju lutemi na kontaktoni dhe ne do të ndërmarrim hapa të arsyeshëm për të siguruar që ajo të korrigjohet.

Ju keni të drejtë të merrni falas nga ne sipas kërkesës tuaj me shkrim:

 1. a) konfirmimin nëse të dhënat tuaja personale janë duke u përpunuar, informacionin për qëllimet e përpunimit, kategoritë e të dhënave të përpunuara dhe përfituesit ose kategoritë e marrësve të cilëve u janë zbuluar të dhënat personale;
 2. b) komunikimin me ju në një formë të kuptueshme të të dhënave që i nënshtrohen përpunimit dhe të çdo informacioni në dispozicion për burimin e tyre;
 3. c) në rast të vendimeve të automatizuara të cilat:

- është marrë kursi i lidhjes ose ekzekutimit të kontratës, me kusht që kërkesa për hyrjen në kontratë ose kryerja e kontratës, e paraqitur nga ju, është e kënaqshme ose nëse ka masa adekuate për të mbrojtur interesat tuaja legjitime, si p.sh. mundësi që ju lejojnë të tregoni pikëpamjet tuaja;

- është i autorizuar nga një ligj i cili gjithashtu përcakton masat për të mbrojtur interesat tuaja legjitime.

Informacioni rreth të dhënave do të komunikohet në formën që ishte në kohën kur është bërë kërkesa.

Ju keni të drejtë të kërkoni bllokimin, korrigjimin ose fshirjen e të dhënave tuaja pa pagesë sa herë që informoheni se të dhënat që lidhen me ju janë të parregullta, të pavërteta dhe të paplota ose janë përpunuar dhe mbledhur në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave. Brenda 30 ditëve nga marrja e kërkesës suaj, ne do t'ju njoftojmë për përpunimin e ligjshëm të të dhënave, nëse bllokimi, korrigjimi ose fshirja është kryer ose jo.

Ju keni të drejtë të kundërshtoni, në çdo kohë, pa pagesë përpunimin e të dhënave që lidhen me ju, të kryera në bazë të kësaj Politike për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe me ligj.

Ju keni të drejtë të kërkoni që ne të mos fillojmë përpunimin, ose nëse përpunimi ka filluar, të ndalojmë përpunimin e të dhënave personale që lidhen me ju për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë dhe të informohen paraprakisht para se të dhënat personale të zbulohen për herë të parë për këtë qëllim .

 

 Marrja e një ankese

Nëse mendoni se kemi shkelur Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave, ose dëshironi të bëni një ankesë për mënyrën se si i kemi trajtuar të dhënat tuaja personale, mund të na kontaktoni duke përdorur detajet e paraqitura më poshtë. Ju lutemi të përfshini emrin tuaj, adresën e emailit dhe / ose numrin e telefonit dhe të përshkruani qartë ankesën tuaj. Ne do të pranojmë ankesën tuaj dhe t'ju përgjigjemi në lidhje me ankesën tuaj brenda një periudhe të arsyeshme kohore, por jo më vonë se 30 ditë. Në rast se do të kërkohet një periudhë më e gjatë do të njoftoheni me shkrim mbi kushtet e reja, të cilat në rast nuk do të jenë më të gjata se 30 ditë të tjera. Nëse mendoni se nuk kemi arritur të zgjidhim ankesën në mënyrë të kënaqshme, do t'ju ofrojmë informata për hapat e mëtejshëm që mund të merrni.

 

Na kontaktoni

Për informacione të mëtejshme në lidhje me Politikën ose praktikat tona të privatësisë, ose për të aksesuar ose korrigjuar informacionet tuaja personale ose për të bërë një ankesë, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur detajet e mëposhtme:

Fiorela Cekaj

General Manager | Latitude Albania

Adresa: Rruga “Feridon Fezollari”, Ish Kombinati Ushqimor, Tiranë, Albania

M: +355 68 20 66 631

E:  [email protected]

  

Hyrje ne fuqi: 15.06.2019